Cumhuriyet Türkler için bir
< - Geri Dön Eklenen Yorumlar Yorum Ekle 

CUMHURİYET, TÜRKLER İÇİN "ERGENEKON"DUR
Doç. Dr. Durmuş Yılmaz


    Bu sene Cumhuriyetimizin 82. Yıl dönümüdür. Cumhuriyet, tam olarak 10 yıl süren (Ekim 1912-Ekim 1922) Trablusgarp, Balkan, Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı'nın arkasından, Türk Milleti'nin, 1 milyon evladını feda ettikten sonra kurtardığı istiklal ve hürriyetinin abideleşmiş adıdır. İşte bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti'nin bedeli pek ağır, kıymeti pek büyüktür. Bu mübarek ve mukaddes bayramımız kutlu olsun.
    Tarihin derinliklerinde, Türk Milleti'nin düşmanları karşısında yenildikten sonra yok olmak üzere olduğu bir anda yeniden doğuşunu anlatan bir efsane, bir destan vardır. Bunun adı Ergenekon Destanıdır. Bu destanda bütün Türkler, düşmanları tarafından öldürülür fakat bir tek çocuk kurtulur. Bu çocuğun yaşadığını öğrenen düşman Hükümdarı onun üzerine asker gönderir. Fakat bir dişi kurt (Börteçine) bu çocuğu alır dağlara götürür ve saklar. Sonra bu çocuğun çocukları olur ki birisinin adı Asenadır. İşte Türkler Asenadan türemişlerdir. İyice çoğalan Türkler Ergenekon denilen bu yerden çıkış yolu ararlarken bir Bozkurt onlara yol gösterir ve Türkler Demir Dağı eriterek çıkış yolunu bulup dünyaya dağılırlar.
    Bu efsane ile Cumhuriyetimiz arasında nasıl bağ kurduk? Şöyle: Osmanlı devletinin son yüzyılı içinde, 1826 yılında o zamana kadar devşirmelerden oluşan ordu dağıtılıp yerine doğrudan Türklere dayanan bir ordu kurulunca, Osmanlı devleti de yıkılıncaya kadar çözemediği bir problemle karşı karşıya gelmiştir. Askerin bütünüyle Türklerden oluşması şu sonuçları doğurmuştur:
1. Türkler sürekli askerlik yaptıkları ve askerlik süreleri de çok uzun olduğu için nüfusça azalmaya doğru gitmişlerdir. Gerçekten de 1831 yılında yapılan nüfus sayımında 10 milyon civarında olan Türk ve Müslüman nüfus, 1920 yılına gelindiğinde de yine aynı miktarda duruyordu. Aradan 90 sene geçmesine rağmen nüfus artmamıştı.
2. Diğer faktörlerin yanında, Türkler sürekli askerlik hizmetinde bulunmaları sebebiyle ticaret yapma imkanı bulamamışlar, sermaye birikimi sağlayamamışlar ve git gide fakirleşmişledir.
3. Türkler askerliğin yanında tarım ve hayvancılıkla meşgul olduklarından şehirleşememişler, düzenli eğitim alamamışlar ve cahil kalmışlardır.
1918 yılında Osmanlı devleti Dünya Savaşından yenik çıkınca Avrupalı sömürgeciler, Osmanlı devletinin Balkanlarda ve Ortadoğu'daki topraklarını paylaştıktan sonra, Türklerin bin yıllık yurdu olan Anadolu'yu da ellerinden almak için harekete geçmişler ve önemli bir kısmını işgal etmişlerdi. İşte tam bu sırada tarihteki efsane tekerrür etmiş ve Ergenekon'da sıkışan Türkleri yol bularak kurtaran Bozkurt, Mustafa Kemal adında yeniden ortaya çıkmış ve Anadolu bozkırlarında sıkıştırılan Türklere, kurtuluş yolunu göstermiştir. "Ya İstiklâl Ya Ölüm"! diyerek silaha sarılan Türkler, hürriyet ve istiklallerini kurtarmışlar ve Türkiye Cumhuriyetini kurmuşlardır.
    Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana 82 yıl geçmiştir. Daha önceki 90 yılda hiç artmayan Türk nüfusu bu 82 yıl sonunda 75 milyona erişmiştir. Bundan büyük mutluluk olabilir mi? Cumhuriyetin 2. Ergenekon oluşunu gösterecek bundan daha güzel bir örnek var mıdır? Adeta yoktan var olan Türk Milleti'nin en zor döneminde elde ettiği bu zaferler, gelecek için de bir güç kaynağı değil midir?    Yazımızı İstiklal Marşı şairimizin şu dörtlüğü ile noktalayalım:
"...Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım
Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım
Yırtarım dağları enginlere sığmaz taşarım..."
    Yüce Milletimizin bu büyük bayramını tekrar kutluyorum. Sevinç ve gururumuzu her yeri bayraklarla süsleyerek gösterelim ve bayraklarımız günlerce asılı kalsın. O zaman belki şehitlerimizin ruhu şad olacaktır.
   

< - Geri Dön

ÖZ GEÇMİŞ
İLETİŞİM
ZİYARETÇİ DEFTERİ
DİĞER BAĞLANTILAR
ANASAYFA
Vefat ve Teşekkür
GERİ DÖN
Ziyaretçiler
Toplam :   1873783
Bugün :   1
Aktif :   1

Örnek Köy


Anasayfa | Makalelerim | Kitaplarım | Güncel | Anketler | Yazılarım | Tartışalım | İletişim | Ziyaretçi Defteri | Öz Geçmiş

Web Tasarım: www.linearyazilim.com