Dinler Arası Dialog Masalı
< - Geri Dön Eklenen Yorumlar Yorum Ekle 

"DİNLER ARASI DİALOG" MASALI VE MİSYONERLİK
Doç. Dr. Durmuş Yılmaz

    Bir süredir ülkemizde, hemen hemen herkesin ağzında bir "Dinlerarası Dialog" sözü dolaşıyor. Antalya Belek'de Başbakan tarafından bir park açıldı. Adı: Dinler Bahçesi. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir proje hazırlattırmış. Adalardan birisinde bir park düzenlemesi yapılacak. Ortada büyük bir semazen heykeli, etrafında cami, kilise ve sinagog bulunacak. Yani bu da bir "Dinler Bahçesi". AKP Hükümeti böyle bir modaya öncülük ediyor. Önümüzdeki günlerde, hükümetin gözüne girmek isteyen bütün belediyeler, bir birleriyle yarışırcasına, benzer girişimlerde bulunabilir, onlar da şehirlerinde "Dinler Bahçesi" kurabilirler. Şimdi düşünüyoruz: Acaba yapılmak istenen nedir? Bu gayretkeşliğin içeriği nedir? Nereye mesaj veriliyor? Kimi ya da kimleri memnun etmeye çalışıyoruz?
Bu faaliyetler acaba Türkiye'nin hangi problemine çözüm için yapılıyor? Bu gün ülkemizde dinlerarası bir çatışma mı vardır ki, biz dialog ve hoş görü üretmeye çalışıyoruz? Ya da Avrupa'da hangi türden bir dinler çatışması var ki, oraya mesaj yollayalım? AB ülkelerinde yaşamakta olan 7 milyon civarında Müslüman ( 3 milyondan fazlası Türk'tür) Hıristiyanlık ya da başka bir dinle çatışma halinde midir ki, dialog ve hoş görü peşine düşelim?     Bu sorulara birilerinin cevap vermesi gerekir.
Biz şimdi dönelim Misyonerlik faaliyetlerine: Önce bu kavramı iyi tanımak gerekir: Misyonerlik, dinî söylemlerle yapılan siyasî faaliyetlerin adıdır. 19. Yüzyıl Avrupa sömürgeciliğinin en nemli aracıdır. Osmanlı devletini parçalamak ve topraklarını paylaşmak isteyen Avrupa'nın sömürgecilik adına geliştirdiği bir modeldir. Öncüleri Fransa, İngiltere, İtalya ve daha sonra da ABD'dir. Kendilerinde başka inanç mensuplarına göz açtırmadıkları halde, Osmanlı devletinde Müslüman halkın ve devletin farklı dinlere olan hoş görüsünden faydalanarak din adamı kılığında ajanlarını yurdumuza sokmuşlar, İstanbul'dan Bağdat'a ve Beyrut'a kadar açtıkları okullar ve manastırlar sayesinde Osmanlı devletinin içine nasıl nüfuz edebileceklerini araştırmışlar ve nihayet 1914 yılında başlayıp 1918 yılında biten Birinci Dünya Savaşı sonunda da devletimizi parçalayıp yıkmışlardır. Osmanlı devleti topraklarındaki bütün beşinci kol faaliyetleri misyonerler ( Hıristiyan din adamları) tarafından yürütülmüştür. Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte tavizsiz uygulanan politikaların başında, yabancı okulların millileştirilmesi ve misyonerlik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sert tedbirlerin alınması gelmektedir. Hatta bu yüzden Fransa ile ilişkilerimiz 1930'lara kadar düzelmemiş ve sonunda Fransa Meclis Başkanı'nın Türkiye'ye resmi ziyareti ile kısmen giderilmiştir. İşte Tarih böyledir. Tarihî hakikat böyledir.
    Türkiye'nin AB giriş sürecinde nedense, sanki bir din problemi varmış gibi, birden bire karşımıza bir "Dialog ve Hoş görü" meselesi çıktı. Ardından da Rael gibi sapkın tarikatlar. "Tarikat" dediğimize bakmayın, bunların gerçekte tarikatla hiçbir ilgisi yoktur. Daha doğrusu dinle hiçbir ilgisi yoktur. Bir takım karanlık işlerin önüne çekilmiş bir perdedir. İnsanların ilgisini ve dikkatini o tarafa yöneltir, zihnimizi meşgul eder, mesaimizi buraya harcamamızı sağlar, medyayı doldurur ve böylece bizi gerçek gündemimizden uzaklaştırır.
Sonuç olarak : Adamlar her türlü kepazeliği sergiliyor, TV yayınlarıyla halka duyuruyor, propagandalarını istedikleri gibi yapıyorlar. Bunun karşısında ciddî tedbirler alması gereken hükümet yetkilileri her şeyi seyretmekle kalmıyor, karşı çıkanları yatıştırmakla uğraşıyorlar. Onlara cevaplar yetiştiriyor, onları eleştiriyorlar. Sanki Türk Milleti'nin değil de misyonerlerin sözcüleri gibi konuşuyorlar. Hayret etmemek elde değil!

< - Geri Dön

ÖZ GEÇMİŞ
İLETİŞİM
ZİYARETÇİ DEFTERİ
DİĞER BAĞLANTILAR
ANASAYFA
Vefat ve Teşekkür
GERİ DÖN
Ziyaretçiler
Toplam :   1873779
Bugün :   3
Aktif :   3

Örnek Köy


Anasayfa | Makalelerim | Kitaplarım | Güncel | Anketler | Yazılarım | Tartışalım | İletişim | Ziyaretçi Defteri | Öz Geçmiş

Web Tasarım: www.linearyazilim.com