ERMENİLERDEN ÖZÜR DİLEMEK Mİ?
< - Geri Dön Eklenen Yorumlar Yorum Ekle 

ERMENİLERDEN  ÖZÜR DİLEMEK Mİ YOKSA DÜŞMANLIĞI KÖRÜKLEMEK Mİ?

 

Prof. Dr. Durmuş Yılmaz

 

Türkiye’de bir grup insan, bunların içinde  gazeteciler, yazarlar, çeşitli unvandan akademisyenler var,  bir imza kampanyası açarak “1915 yılında yaşadıkları Büyük Acı’dan  dolayı” Ermenilerden özür diliyoruz, diyorlar. Daha doğrusu kendilerini “Türk Halkı”  yerine koyarak “Ermenilere yaşattığımız büyük acıdan dolayı özür diliyoruz, diyorlar.

Tarihe bir kere daha göz atalım ve  olayları kısaca hatırlayalım: 1915 yılında  Doğu Anadolu Rus askerlerinin işgali altına düşmüştür. Bu bölgede yaşamakta olan Ermenilerin de önemli bir kısmı Ruslarla işbirliği halinde olmuş  ve onların desteği ile  bölgeyi Türklerden arındırmak için yani Türkleri bölgeden göçe zorlamak için  kanlı terör ve tedhiş eylemlerine girişmişlerdir. Türkler de gerek kendierini korumak ve gerekse eylemlere karşılık vermek düşüncesiyle silahlanmaya başlamışlardır. Kanlı bir iç savaş tehlikesi ortaya çıkmıştır. Bu durumu önlemek için, hükümetin aldığı bir kararla  ülkemizin bazı yörelerindeki  Ermeniler   yine ülkemiz içinde başka yörelere sevk ve iskan edilmişlerdir. Bu sevk esnasında bazı insanlar tarafından- bunların içinde  kamu görevlileri de vardır-fırsattan istifade ile,  sevk edilen Ermeni yurttaşların mallarına, ırzlarına ve hatta canlarına tecavüzler yapılmıştır. Bir kısım kamu görevlileri de  kendileri yapmadıkları halde korumak durumunda oldukları  muhacirleri, görevleri sırasında gereken hassasiyeti göstermeyerek onların hayatlarını tehlikeye  atmışlardır. Zamanın hükümeti  de hem görevlerini iyi yapmayan   ve Ermenilerin mal ve canlarına tecavüzü önleyemeyenleri,   hem de görevlerinde kusur ve ihmali görülenleri mahkemeye (Divan-ı Harb-i Örfî)  sevk etmiş ve bunlardan 67 kişi  asılarak idam edilmiş  592 kişi de   çeşitli cezalara çarptırılmıştır. Yani toplam olarak 659 kişi Ermenilere kötü davranmaktan suçlu bulunmuş ve cezalandırılmıştır.  Görüldüğü gibi Ermenilerin sevk ve iskanı sırasında hükümet  Ermenilere kötü davrananları büyük bir titizlikle ayırmış ve onları cezalandırmıştır. Bu dosya da kapanmıştır. Şimdi imza kampanyası açanlar ne için kimden özür diliyorlar?

BU KAMPANYAYI BAŞLATANLAR TÜRK HALKININ DA ERMENİ HALKININ DA DÜŞMANLARIDIRLAR.

 

                Madalyonun öbür yüzüne bakacak olursak, söz konusu tarihten önce ve sonra  Ermeniler tarafından türlü işkencelerle öldürülen yüzbinlerce  Müslüman Türk vardır. Rus ordusu Doğu Anadolu’yu işgal ettiği zaman  Ermeniler de bu fırsattan istifade ederek ve Rusların da desteği ile Doğu Anadolu’yu Türklerden arındırarak kendilerine yer açmak istemişler ve bunu sağlamak için de akla hayale gelmedik işkenceler yaparak Türkleri bölgeden göçe zorlamışlardır. Şimdi bir kere daha soruyoruz: Bu imzacı hanımlar ve beyler acaba öldürülen Türkleri de kendi ataları olarak kabul ediyorlar mı? Eğer kabul ediyorlarsa onları öldürenler için kim özür dileyecek?  Van, Muş, Bitlis  katliamları için de bir “Özür Dileme Kampanyası” açacaklar mı? Başka cinayetler de var: 1921 ve 1922 yıllarında Talat Paşa, Cemal Paşa, Bahattin Şakir,  Sait Halim Paşa  gibi devlet adamlarımızı  Ermeni militanları katlettiler. Onlar için de  özür dileyecekler mi acaba?  Diplomatlarımızı katledenler için ne diyorlar? 1973 yılından itibaren çeşitli tarihlerde 38 diplomatımız ve dışişleri çalışanlarımızı hunharca katledenler için acaba kim özür dileyecek?

                Meselenin bir diğer boyutu da şudur:  Bu tür kampanya ve girişimlerin  sonucu ne olur? Hiç şüphe yoktur ki bu tür girişimlerin sonucu unutulmuş olan acıların tazelenmesine yol açar, hatta küllenmeye yüz tutmuş kin ve nefretin tekrar alevlenmesine ve canlanmasına yol açar. Ermenilerle Türklerin dostluğuna hiçbir katkısı olmayacağı gibi  düşmanlık duygularını körükleyeceği için  elde edilmiş kazanımların da kaybedilmesine yol açacaktır.  

                Sonuç olarak: Bu girişimi başlatanlar asla Ermenilerin dostu olamazlar! Unutmayalım: Ermenilere en büyük kötülük,  onların Türklere düşmanlığını  canlı tutmaktır. Bunun karşı tesiri de görülecektir. Türklerin de Ermenilere düşmanlığı alevlenecektir. Bu girişimin  hiçbir  olumlu getirisi olmayacağı gibi  götürüsü çok olacaktır.  Bu imza kampanyası, yüzbinlerce insanın kanı üzerinden siyasal çıkar sağlamak isteyenlerin kuru hayallerinden ibarettir.

                 

< - Geri Dön

ÖZ GEÇMİŞ
İLETİŞİM
ZİYARETÇİ DEFTERİ
DİĞER BAĞLANTILAR
ANASAYFA
Vefat ve Teşekkür
GERİ DÖN
Ziyaretçiler
Toplam :   1695115
Bugün :   67
Aktif :   67

Örnek Köy


Anasayfa | Makalelerim | Kitaplarım | Güncel | Anketler | Yazılarım | Tartışalım | İletişim | Ziyaretçi Defteri | Öz Geçmiş

Web Tasarım: www.linearyazilim.com