EĞİTİM SİSTEMİMİZ: MESLEK EĞİTİMİ
< - Geri Dön Eklenen Yorumlar Yorum Ekle 

EĞİTİM SİSTEMİMİMİZİN ANA SORUNU: MESLEK EĞİTİMİ

                                                                                               Prof. Dr. Durmuş Yılmaz

            Türkiye’de Eğitim Sistemi hep tartışılmaktadır. Bu tartışma Osmanlıdan Cumhuriyete, Cumhuriyetten günümüze sürüp gelmektedir. Tartışma, bazen “Modernleşme” zemininde, bazen üniversiteye giriş meselesi olarak, bazen kılık-kıyafet, bazen  İmam-Hatip  Lisesi, bazen Özel Okullar  vb. alanlarda sürmektedir. Son günlerde yeni YÖK başkanı da bu tartışmalara katıldı ve üniversitelerin paralı olması ve herkesin üniversiteye gitmesine gerek olmadığı yolunda bazı açıklamalar yaptı. Bu açıklamalar basında da yer aldı.

            Sistem tartışması sürüyor fakat elle tutulur, gözle görülür bir özüm henüz çıkmadı.  Tartışmaya katılanlar, genellikle “TESPİT YAPMAKTA”  yarışıyorlar. Çözümü söylyen pek yok. YÖK  tam anlamıyla bir çıkmaz içinde bulunuyor. Zira bu gün beklentileri  bütünüyle bir biri  ile çakışan iki kesimin sorunu YÖK’te birleşiyor. Şöyle: Sayıları her geçen gün artan ve neredeyse 2 milyona yaklaşan  lise mezunları üniversiteye girebilmek için daha fazla üniversite açılmasını ve daha fazla kontenjan yaratılmasını istemektedirler.  Diğer taraftan üniversitelere okuyan ya da mezun olduğu halde iş bulamayan yüz binlerce  genç insan da ünivesite kontenjanlarının düşürülmesini ve bekleyenlerin bir süre içinde işe yerleştirilerek eritilmesini istemektedirler.  Yani YÖK  hem üniv.ersite kapısında bekleyen milyonlara , hem de üniversiteyi  bitirip de iş bulamayan gençleri düşünmek zorunda kalmaktadır.Bütün bunların içinde YÖK, üniversitelerin asıl görevi olan “bilim üretmek”  işlevini de yerine getirebilmesi için gerekli düzenlemeleri ve imkanları sağlamak gibi bir görevi de sürdürmektedir.

            Bizim de buraya kadar yazdıklarımız bir tespittir. Çözüme gelince :

1.Meslek liseleri yeniden düzenlenmeli ve her meslekten meslek adamları bu liselerden yetişmelidir.

2.Meslek liseleri sanayi ile iç içe olmalı, teorik öğretim ile uygulama eğitimi birlikte verilmeli, lisenin son sınıfı (4. sınıf)  bütünüyle uygulamada geçmeli ve uygulama sırasında öğrenciler ücretli ve sigortalı olmalıdır.

3. Meslek liselerinin  Döner Sermaye idareleri yeniden düzenlenmeli, gerekli hallerde  dışarıdan personel istihdam edebilmelidir.

4.Lisenin bulunduğu şehrin dışından gelecek öğrenciler için  yurtlar hazırlanmalıdır.

Meslek lisesinden Meslek Yüksek Okuluna geçiş yeniden düzenlenmeli ve teşvik edilmelidir.

5. Meslek Yüksek Okulları yeniden düzenlenmeli,  uygulama oranı artırılmalı, Döner Sermaye  idareleri kurulmalı ve sanayi ile iç içe çalışmalıdır.

6.Meslek Lisesi mezunlarının alan dışında  Yüksek okullara gitmesi, tartışma alanı içinden çıkarılmalıdır . İmam-Hatip liselerinin  devamı olabilecek İlahiyatYüksek Okulları  kurulmalı ve sayıları artırılmalıdır. Aynı şekilde İmam-Hatip liselerinde kız-erkek dengesi sağlanmalıdır.

Sonuç: Lise-Meslek Lisesi  öğrenci oranı  Meslek liselerinin lehine %70  seviyelerine çıkarılmalıdır. Toplumun nitelikli bireylerden oluşması ancak bu şekilde olur. Bu yapı yerleştirilirken  bir taraftan da insanların kendi iş yerlerini  açmaları teşvik edilmeli, vergi muafiyeti vb. yardımlar sağlanmaldır. Böylece okuyan herkesin devletten iş beklemesinin de önü alınmış olacaktır. Bütün bunlar uzmanların hazırlayacağı kapsamlı bir “Eğitim  Planı”ile ancak gerçekleştirilebilir. Politik mülahazalardan uzak bir şekilde geleceğimiz planlamak gerekir. Başta Millî  Eğitim Bakanı olmak üzere yetkililere çok iş düşüyor.            

 

 

 

< - Geri Dön

ÖZ GEÇMİŞ
İLETİŞİM
ZİYARETÇİ DEFTERİ
DİĞER BAĞLANTILAR
ANASAYFA
Vefat ve Teşekkür
GERİ DÖN
Ziyaretçiler
Toplam :   1873816
Bugün :   3
Aktif :   3

Örnek Köy


Anasayfa | Makalelerim | Kitaplarım | Güncel | Anketler | Yazılarım | Tartışalım | İletişim | Ziyaretçi Defteri | Öz Geçmiş

Web Tasarım: www.linearyazilim.com