HİTLER ALMANYASI LAİK DEĞİLDİR!
< - Geri Dön Eklenen Yorumlar Yorum Ekle 
Hitler Almanyası laik değildi !
 

                Başbakan Sayın Erdoğan,  geçen hafta  bir açılış töreninde yaptığı  konuşmada, devletin niteliklerinden bahsederken  laikliğin tek başına bir anlam ifade etmeyeceği, ancak demokratik ve sosyal vasıflarıyla bir  arada olursa  bir anlamı olacağı yönünde bir açıklama yaptıktan sonra “Hitler Almanyası da laikti...”  şeklinde bir cümle sarf etti.  Biz bu cümleden hareketle  bir analiz yapmak istedik.  Önce şunu hemen belirtelim ki, Hitler Almanyası laik değildi; Hitler Almanyası demokratik değildi, binaenaleyh Hitler Almanyası bir cumhuriyet değildi.  Hitler Almanyası Diktatörlüktü.  Hitler bir dikta rejimi kurmuştu. Siyasî Tarih derslerinde Hitler, demokrasi imkanlarından yararlanarak iktidara gelip demokrasi ve cumhuriyete son veren bir lider olarak anlatılır. Gerçekten de Hitler 1933 yılında  seçimle  iktidara gelmiş  fakat iktidarda kaldığı 12 yıl içinde Almanya’da  başkanlık seçimi yapılmamıştır. Zira Hitler  seçimi kaldırmış, dikta rejimi kurmuştur. Hitler örneği budur. Fakat  Başbakan Sayın Erdoğan, Hitler yönetimine yeni bir vasıf ekleyerek onun laik bir cumhuriyet olduğunu söyledi.  Öyle anlaşılıyor ki, Başbakan Dikta rejimi ile Cumhuriyeti aynı şey sanıyor. Aradaki farkı bilmiyor.

                Şimdi asıl konuya gelelim: Başbakan’ın öteden beri  iki konuda  -iyi niyetle ifade edelim- bilgi eksikliğine dayalı bir takıntısı var: Bunlardan biri Laiklik, diğeri de Türklük’tür. Bu iki konuda,  Millî Nizam Partisi geleneğinden gelen  politikacıların   ısrarla sürdürdükleri bir yanlış bu.  Millî Nizam Partisi, Millî Selamet Partisi, Refah Partisi, Fazilet Partisi, Saadet Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi  içinde politika yapmış siyasetçilerin bir çeşit ortak özelliği bu iki konudaki yanlışlarıdır.

                Biz bu gün bu iki yanlıştan Laiklikle ilgili olanına değineceğiz. Önce şunu ifade edelim ki, Laiklik bir hukuk ilkesidir. Tam adı  Mülkî Hukuk Sistemidir. Buna Laik Hukuk Sistemi de denir.  Hukukda vatandaşlığı (Yurttaşlık) esas alınır. Bireylerin şahsî  özellikleri ( Din, Mezhep, ırk, dil, cinsiyet, statü...vb) hukuk da kaynak kabul edilmez. Yani yasalar yapılırken kimsenin dinine ,mezhebine, ırkına, statüsüne vs.  bakılmaz, yurttaş olmaları esastır ve yeterlidir. Bundan dolayı yurttaşların tamamı hukuk önünde eşittir. Bu ilke cumhuriyetin de demokrasinin de olmazsa olmaz şartıdır.  Yurttaş eşitliği ancak böyle sağlanır.  Bu  sistemin zıddı “Şahsî Hukuk Sistemi”dir.  Bu sistemde yurttaşlar, din, mezhep, ırk, cinsiyet özelliklerine göre ayrı ayrı hukuka tabidirler. Yani yasalar Müslümanlara göre farklı, Hıristiyanlara göre farklı, ya da erkeklere göre farklı, kadınlara göre farklı hükümler getirirler.  Osmanlı devleti hukuk sistemi  büyük ölçüde böyleydi. Cumhuriyet ise bu ayrımı kaldırarak Hukuk Birliğini sağlamıştır. Hitler Almanyasına gelince  herkesin bildiği gibi yurttaş eşitliği yoktu ve Alman  ırkının ve Hristiyanların  üstünlüğü esas alınmıştı. Yahudiler ( Musevîler) de lanetli millet olarak kabul edilmiş ve ona göre muameleye tabi tutulmuştu.  Böyle bir anlayış ve uygulamaya Laiklik demek  mümkün müdür?

                Bir diğer husus da şudur: Laiklik, Türkiye Cumhuriyetinin bir niteliğidir. Yani Türkiye Cumhuriyeti, Laik, Demokratik, Sosyal bir Hukuk devletidir. Başka bir ifadeyle, Türkiye Cumhuriyeti: 1. Laik bir devlettir, 2.Demokratik bir devlettir, 3. Sosyal bir devlettir, 4. Hukuk devletidir.  Hiç birisi içi boş kavram değildir, hepsinin derin manaları vardır.  Nedense Başbakan Sayın Erdoğan, laiklik konusunda  her zaman yeni bir açıklama, yeni bir anlamlandırma gayretine  girişiyor.  Konuya hakim olmadığı için de yanlış örnekler vererek  hem kendi zihnini hem de arkadaşlarının zihnini alt üst ediyor.

                Sonuç: Türkiye Cumhuriyeti 3 temel üzerinde kurulmuş ve yükselmiştir: 1.Misak-ı Millî  Sınırları ( yurdumuz), 2. Uniter  devlet yapımız, 3. Laik hukuk sistemimiz.  Bu 3 değer tartışılamaz, değişmez ve değiştirilemez. Bu konularda  yeni söylemler geliştirmek ve yeni tartışmalar yaratmak yerine  asıl işimize baksak olmaz mı?    

< - Geri Dön

ÖZ GEÇMİŞ
İLETİŞİM
ZİYARETÇİ DEFTERİ
DİĞER BAĞLANTILAR
ANASAYFA
Vefat ve Teşekkür
GERİ DÖN
Ziyaretçiler
Toplam :   1695149
Bugün :   101
Aktif :   101

Örnek Köy


Anasayfa | Makalelerim | Kitaplarım | Güncel | Anketler | Yazılarım | Tartışalım | İletişim | Ziyaretçi Defteri | Öz Geçmiş

Web Tasarım: www.linearyazilim.com