Türk Çocuğu, Unutma, Unutturma!
< - Geri Dön Eklenen Yorumlar Yorum Ekle 

TÜRK ÇOCUĞU!
UNUTMA, UNUTTURMA!

Durmuş Yılmaz

    Bu gün 26 Ağustos 1922. Bu tarih bir dönüm noktasıdır. İstiklâl ve hürriyeti elinden alınmak istenen ve kısmen de alınmış olan Türk Mileti'nin, kendi öz evladı olan, çağının en büyük dahisi Mustafa Kemal'in etrafında kenetlenerek başlattığı son kurtuluş hamlesidir. Geceli gündüzlü tam on beş gün süren bu ölüm-kalım savaşı 9 Eylül 1922 tarihinde Yunan askerleri kılığındaki işgalci Batı sömürgecilerinin İzmir'de denize dökülmesiyle mutlu bir zaferle sonuçlanmıştır.
Türk Çocuğu! Batı emperyalizminin bütün planlarını alt üst eden bu zaferi asla unutma ve unutturma! Ecdadın bedelini kan ve canlarıyla ödedikleri bu vatan sana, bir miras değil, bir emanettir. Onu, daha mamur bir hale getirerek torunlarına devretmek zorundasın. Bu senin vicdani borcundur.

    "Büyük Taarruz" olarak tarihimize geçen bu şanlı destanın yalnızca bir sahnesini Başkumandan Mustafa Kemal'den dinlemek ister misiniz?
Tarih: 4 Ekim 1338 (1922). Mustafa Kemal Paşa T.B.M.M.de açıklama yapıyor:

    Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri- Saat altıda Tınaztepe'ye hücum vaziyetinde, hücum mesafesine yaklaşmış bulunan piyadelerimiz önündeki tel örgüleri kesmeye ve bertaraf etmeye lüzum görmeyerek; ayağını kaldırdı ve tel örgüsünden bacağını aşırarak atladı ve orada bulunan Yunan neferlerini süngüleri ile tamamen tepeledikten sonra, Tınaztepe'yi işgal etti (Alkışlar, yaşasın Türkler sesleri) ve ben bu manzarayı seyrederken, bir suale cevap vermeyi hatırladım. Bu tel örgüleri nasıl geçebilirsiniz? diyorlardı. Oradakilere dedim ki: İşte böyle ayağını kaldırır ve geçerler. Bunu mütaakıp, efendiler; saat dokuzda (Belentepe) düştü ve onu mütaakıp Kalecik sivrisi düştü. Fakat bunun daha şimalinde 1310 rakımlı (Erkmen) tepesi hala mukavemet ediyordu. Bunun sebebini izah edeyim:
    Biz, ağır topçularımızı mevziye getirebilmek için yollar yapmaya mecbur olmuştuk. Bu mıntıkayı bilenlerce malumdur ki; burası tekerlekli vesaitin hareketine gayri müsait bir yerdir, yol yoktur. Binaenaleyh ondan daha ilerisine yol yapabilmek için, mutlaka düşmanla çarpışmak lazım geliyordu. Son 1310 rakımlı tepe topçu ateşimizin tesirinden uzak idi. Orada taaruzlarımız tekerlek geçmediği için yalnız cebel toplarıyla himaye edilmek mecburiyetindeydi. Onun için, mukavemet edildi. Bu nokta, o kadar çok mühimdir ki; düşman, bütün kuvveti ile ve bütün vesaiti ile orasını elde tutmaya çalışıyordu. Tınaztepe mevzi-i mühimminin garbında taaruz eden kıtaatımız da, bazı mühim noktalara, mühim mevzilere dahil olmuşlardı.
    Bu taaruz günü, en sol cenahta bir fırkamız- 57 fırka- taaruzlarını tevcih ederken, kuvvetlerini biraz yekdiğerinden uzakça bulundurmuş idi. Bu itibarla düşman üzerinde müessir bir tazyik yapamıyordu. O fırkanın kumandanı Reşat Bey namında bir zat idi. Bu zatı çok eskiden tanıyorum. Muş'da beraber muharebe yaptık. Suriye'de çok muharebeler yaptık. Çok kıymetli bir askerdir. Şahsen bana çok muhabbet ve emniyeti vardır. Telefonla sordum: Niçin hedefinize vasıl olmadınız? dedim. Cevaben dedi ki, yarım saat sonra bu hedeflere vasıl olacağız. Halbuki maatteessüf yarım saatte bu hedefler istihsal edilememiştir. Tekrar sorduğum zaman, telefonda Reşat Bey'in son bir vedanamesini okudular. Orada diyor ki: Yarım saat zarfında size o mevazii almak için söz verdiğim halde, sözümü yapamamış olduğumdan dolayı yaşayamam.
    Bu misali; Reşat Bey'in o hareketini takdir etmek için söylemiyorum. Tabii öyle bir muamele ve öyle bir hareket bizce şayanı kabul değildir.
    Yalnız ordumuzda zabitanın, kumandanların kendilerine verilen nazifeyi ifada gösterdiği tehalükü ve hissi namusu söylemek isterim.

    Başkumandan Mustafa Kemal başta olmak üzere, Albay Reşat Bey ve bütün şehitleri, rahmetle ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Emanetlerini koruyoruz ve koruyacağız.

< - Geri Dön

ÖZ GEÇMİŞ
İLETİŞİM
ZİYARETÇİ DEFTERİ
DİĞER BAĞLANTILAR
ANASAYFA
Vefat ve Teşekkür
GERİ DÖN
Ziyaretçiler
Toplam :   1695573
Bugün :   69
Aktif :   69

Örnek Köy


Anasayfa | Makalelerim | Kitaplarım | Güncel | Anketler | Yazılarım | Tartışalım | İletişim | Ziyaretçi Defteri | Öz Geçmiş

Web Tasarım: www.linearyazilim.com